I TY MOŻESZ POMÓC

Każdy gest, nawet najdrobniejszy….zmienia świat, czyjś świat

24 lutego 2022 roku zmieniło się bezpowrotnie życie milionów ludzi za naszą wschodnią granicą. Wiele ukraińskich kobiet i dzieci znalazło się na terytorium Polski, szukając tu schronienia i pomocy. Od początku wojny Towarzystwo Oświatowe FILOMATA podjęło działania na rzecz Uchodźców. Jesteśmy organizacją pozarządową, powołaną do życia w celu wspierania działań edukacyjnych Przedszkola, Szkoły Podstawowej i LO FILOMATA. Teraz przyszedł czas, aby opieką i nauką objąć również dzieci oraz dorosłych, zmuszonych do ucieczki z własnego kraju. 

Obecnie Towarzystwo Oświatowe FILOMATA:

  • finansuje pobyt oraz naukę dzieci i młodzieży z Ukrainy w Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA (w tym posiłki, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne),
  • wspiera organizowane przez FILOMATĘ kursy nauki języka polskiego dla dorosłych oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci uczestników kursów,
  • pomaga w organizacji zbiórek na rzecz Uchodźców oraz wyjazdów na granicę prowadzonych przez Pracowników FILOMATY.

Gdyby ktoś chciał wesprzeć nasz fundusz pomocy dla Ukrainy, prosimy o wpłaty na konto TO FILOMATA.

NR KONTA BANKOWEGO

70 1050 1298 1000 0023 2725 3239

z dopiskiem: UKRAINA

Każda przekazana złotówka w całości zostanie wykorzystana na pomoc Ukraińcom.

Każdy Darczyńca, po udostępnieniu adresu e-mail, otrzyma pełną informację o sposobie wydatkowania zgromadzonych środków.

Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia. Oby możliwie szybko w Ukrainie zapanował pokój, a nasi Goście mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

Zarząd T.O. FILOMATA