TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA

Towarzystwo Oświatowe FILOMATA istnieje od 2001r. To już blisko 20 lat działalności mającej na celu upowszechnianie szeroko pojętej nauki, wzbogacanie możliwości edukacyjnych oraz wspieranie szkół FILOMATA. Towarzystwo wspiera działania na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jego celem jest również integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Będziemy tutaj na bieżąco informować o planowanych w FILOMACIE warsztatach, szkoleniach, spotkaniach otwartych i konferencjach. Chcemy też przekazywać głos specjalistów, inspirować, zapraszać do dialogu. Zaprosimy dla Was ludzi, których znamy i cenimy, od których sami też chętnie się uczymy i za którymi stoi doświadczenie, profesjonalizm oraz chęć dzielenia się swoją wiedzą.

Spotkania otwarte

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o:

Zapisz się na listę odbiorców newslettera